Menu
Winkelwagen

Privacy statement


Packaging Moonen Packaging, gevestigd aan Oude Graaf 15, 6002 NL te Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

info@moonenpackaging.com
Oude Graaf 15

6002 NL Weert
+31 (0)495-581730

 

Onderscheid webshops en corporate website

Deze privacy statement is een algemeen privacy statement voor onze corporate website (moonenpackaging.com) en onze aanhangende webshops (MoonenDirect en partnerwebshops). Voor specifieke toepassingen, zoals marketingcookies, hebben wij een onderscheid gemaakt tussen website en webshop. In deze privacy statement kunt je zien welke cookies op de website en webshops specifiek worden toegepast.

 

Gegevens die wij verwerken

Moonen Packaging verwerkt jouw gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Adresgegevens

- Locatiegegvevens (bijvoorbeeld IP-adres)

- Organisatie

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaattype

 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moonenpackaging.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moonen Packaging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Voor de verwerking van jouw bestelling hebben wij jouw naam, btw nummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Moonen Packaging analyseert jouw gedrag op de website en webshops om daarmee de website en webshops te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Moonen Packaging neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritme). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moonen Packaging) tussen zit.

 

Hoe lang we gegevens bewaren en categorieën gegevens

Moonen Packaging bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

Direct identificerende gegevens

Uitleg: Gegevens zoals een naam, adres en geboortedatum.

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Reden: Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt om contact op te kunnen nemen of onze diensten aan te bieden – door bijvoorbeeld invullen van contactformulier, offerte aanvraag of andere online formulieren verstrekt op onze website – bewaren wij niet langer dan nodig. Na twee jaar worden deze gegevens onherroepelijk verwijderd.

 

Anonieme gegevens

Uitleg: gegevens die niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Reden: geanonimiseerde gegevens worden verzameld door derden, om zo de gebruikerservaring van onze website en diensten te optimaliseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Moonen Packaging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moonen Packaging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met google staat uit. Wij gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.Google Adwords

Wij maken gebruik van Google Adwords, voor remarketingdoeleinden. Door het plaatsen van cookies kunnen we op de doelgroep toegepaste advertenties laten zien. Deze uiten zich in de Google zoekresultaten als link naar specifieke landingspagina’s.

Je kunt zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies via deze instellingen (opent externe website).

 

Zelf cookies verwijderen via browser

Je kunt via je eigen browser cookies verwijderen, zie link voor uitleg (opent externe website).

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 Moonen Packaging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Moonen Packaging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je voorkeur altijd wijzigen door op het icoontje rechtsonder de pagina te klikken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 

Cookies op onze webshops

Op de webshops worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics. Hieronder een overzicht, laatst bijgewerkt op 16-05-2018 door Cookiebot:

 

 

 

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

PHPSESSID

Interface.mailcampaigns.nl

Bewaart de status van de gebruikerssessie voor alle pagina aanvragen

Sessie

HTTP

TS#

Interface.mailcampaigns.nl

Niet geclassificeerd

1 jaar

HTTP

Statistiek (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en rapporteren

_ga

Moonendirect.nl

Registreert uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

2 jaar

HTTP

_gat

Moonendirect.nl

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Sessie

HTTP

_gid

Moonendirect.nl

Registreert uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Sessie

HTTP

Marketing (5)

Marketing cookies worden gebruik om data van bezoekers van de website te volgen. Het doel is om relevante advertenties aan te bieden.

Ads/ga-audiences

Ads/user-lists/199-838-7331

Google.com

Niet geclassificeerd

Sessie

Pixel

Collect

Google- Analytics.com

Stuurt data naar Google Analytics over bezoeker gedrag en device. Volgt de bezoeker over verschillende devices en marketingkanalen

Sessie

Pixel

IDE

Doubleclick.net

Wordt gebruikt door Google Doubleclick om de gebruikers zijn activiteiten te rapporteren na het klikken op een van de advertenties

2 jaar

HTTP

Test_cookie

Doubleclick.net

Wordt gebruikt om te checken als de gebruikte browser cookies ondersteund

Sessie

HTTP

Niet geklassificeerd (2)

(Unnamed)

Moonendirect.nl

Niet geklassificeerd

Sessie

HTTP

Campaign_website_stats.php

Frontend

Moonendirect.nl

Niet geklassificeerd

Sessie

HTTP

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moonen Packaging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Tevens kun je altijd je gegevens aanpassen in je eigen account op onze webshops.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moonenpackaging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Moonen Packaging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moonen Packaging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Verder zijn onze servers en apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moonenpackaging.comWijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.