• Voor 12.00 uur besteld, volgende werkdag geleverd!
 • Gratis levering vanaf € 250

Q&A: Afvalbeheerbijdrage & SUP-opslag

Per 1 januari 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de afvalbeheerbijdrage en is er een extra SUP-opslag op een aantal productgroepen. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Via onze websitepagina wet- en regelgeving vind je aanvullende informatie.

Staat jouw vraag er niet bij? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

 

De Afvalbeheerbijdrage is een bedrag dat jaarlijks door bedrijven en instanties betaald wordt aan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds financiert met dit bedrag het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen.

 • De definitie van Producent/Importeur is gewijzigd waardoor producenten en importeurs een grotere financiële verantwoordelijkheid krijgen m.b.t. de inzameling en recycling van gebruikte verpakkingen.
 • Uitbreiding van de ontmoedigingsmaatregelen voor Single Use Plastic (SUP) verpakkingen. Degene die de Afvalbeheerbijdrage betaalt aan het Afvalfonds, moet per 1 januari 2023 ook €2,30 / 1000st voor alle SUP-verpakkingen afdragen. 

Volgens de herziene definitie die geldt sinds 01-01-2023 is dat elke in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die:  

 • Producten in een verpakking in de handel brengt. 
 • Beroepsmatig producten in een verpakking invoert.
 • Beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken. 
 • Een verpakking in de handel brengt die is bestemd om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van producten daaraan te worden toegevoegd. 
 • Elke in het buitenland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks producten in een verpakking verkoopt aan consumenten in Nederland door overeenkomsten op afstand.

Er zijn 5 categorieën die door de overheid als Single Use Plastics (SUP) worden gezien. Gebruik onderstaande beslisboom om te bepalen of de nieuwe reductiemaatregelen op jouw verpakking van toepassing zijn. Lees meer op deze websitepagina over deze artikelgroepen en welke extra wetten er voor deze artikelen (gaan) gelden. 

 • Als het een verpakking betreft met daarop een merkuiting van een Nederlands bedrijf, waartoe bedrijfsmatig opdracht is gegeven, betaalt de merkhouder de Afvalbeheerbijdrage.
 • Als het een verkooppuntverpakking (zonder merkuiting) betreft, dan betaalt de producent/importeur van deze verpakking de Afvalbeheerbijdrage.
 • Voor overige verpakkingen geldt dat de organisatie die de verpakking voor het eerst als verpakking gebruikt, de afvalbeheerbijdrage betaalt.

Zie ook de handige beslisboom hieronder. Meer informatie vind je op onze webpagina over Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Het is lastig om per lege verpakking te bepalen wat de toepassing hiervan is. Om duidelijkheid te scheppen voor de verpakkingsbranche is er door het Afvalfonds voor 2023 een lijst met lege verkooppuntverpakkingen opgesteld waarvan men er vanuit gaat dat deze verpakkingen op de verkooplocatie op het moment van verkoop worden toegevoegd aan het product. 
Deze lijst is voor 2023 leidend. Mogelijk worden hier op een later moment artikelgroepen aan toegevoegd door het Afvalfonds.

Voorbeeld: de bovengrens voor HDPE zakken is 26x35cm, is een zak met afmeting 27x34cm dan een verkooppuntverpakking?

Een zak die in de lengte OF de breedte de bovengrens overschrijdt, is geen verkooppuntverpakking, zelfs als de inhoudsmaat hetzelfde is. Het Afvalfonds geeft aan dat deze bovengrens op basis van buitenafmeting mogelijk herzien gaat worden, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Organisaties dienen ieder jaar de Afvalbeheerbijdrage af te dragen als hun totale gewicht aan verpakkingen dat op de Nederlandse markt wordt gebracht boven de 50.000 kg per jaar komt. 

Voor Single Use Plastics geldt geen ondergrens. Organisaties dienen elke SUP-verpakking aan te geven bij het Afvalfonds en de Afvalbeheerbijdrage te betalen. 

Het Afvalfonds heeft hiervoor de verpakkingcatalogus opgesteld. Daarin vind je welke producten door het Afvalfonds als verpakking worden aangemerkt.

De aangifte doe je via de PackTool, te vinden op de site van het Afvalfonds.

Het Afvalfonds hanteert verschillende tarieven per type materiaal. Deze zijn hier te vinden.

In dit geval gaat het om export: daarmee komt geen afval in de Nederlandse omgeving terecht dat ingezameld en gerecycled dient te worden. Om die reden hoef je verpakkingen die geëxporteerd worden niet aan te geven bij het Afvalfonds en betaal je dus geen Afvalbeheerbijdrage in Nederland. 

Degene die de verpakkingen exporteert kan via een formulier de Afvalbeheerbijdragebij het Afvalfonds terugvragen.

Hiervoor zijn geen regels of wetten opgesteld. Elk bedrijf mag deze keuze zelf maken. Het is echter wel gebruikelijk dat de Afvalbeheerbijdrage wordt doorbelast in de keten.
Belangrijk om te weten: in de gehele keten wordt maar door één partij afgedragen aan het Afvalfonds.

Bijvoorbeeld:
Klant X koopt een onbedrukte witte drinkbeker bij Moonen. Moonen heeft deze drinkbeker ingekocht bij een Nederlandse leverancier.

Deze drinkbeker is een verkooppuntverpakking, dus is de producent/importeur van deze beker verantwoordelijk voor de afdracht aan het Afvalfonds.

De Nederlandse leverancier betaalt de Afvalbeheerbijdrage aan het Afvalfonds en belast deze kosten door aan Moonen, welke deze op haar beurt doorbelast aan klant X. Klant X kan er voor kiezen om deze kosten in haar prijs te verwerken.

Het Afvalfonds heeft geen voorwaarden gesteld aan de facturatie of doorbelasting. Bedrijven mogen hier dus zelf over beslissen. Met ‘betrouwbaarheid’ als een van onze kernwaarden en ons streven naar volledige transparantie kiest Moonen Packaging ervoor om een aparte regel op de factuur te gebruiken voor het doorbelasten van de Afvalbeheerbijdrage, evenals een aparte regel voor de SUP-opslag. Zo krijgen onze klanten gemakkelijk inzicht in deze kosten. 

Echter, voor het verkopen van drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen aan privé-consumenten gelden andere regels. De exploitant die bijvoorbeeld koffie to go op een station verkoopt is wél verplicht de opslag die de consument moet betalen separaat op de bon te vermelden.
Zie hiervoor onze webpagina over de SUP-ban
-    Beslisboom vormvaste voedselverpakkingen
-    Beslisboom drinkbekers

 

Winkelwagen
Afrekenen